Vikten av bra ventilation

ventilation

Alla har någon gång befunnit sig i ett rum där luften varit dålig. Det kan bero på att rummet har dålig ventilation eller på att många människor är i rummet samtidigt. När människor andas försämras inandningsluften eftersom syre ersätts av koldioxid. Saker som matlagning, damm eller torkande kläder kan även försämra luftkvaliteten. Tanken med ventilationen är att upprätthålla god luft inne i en byggnad. Det görs genom att ersätta inomhusluft med frisk utomhusluft. Ventilation bygger på tryckskillnader som gör att luft strömmar från ett större tryck till ett mindre. Denna tryckskillnad kan skapas både naturligt eller mekaniskt.

Ventilation är viktig för hälsan

Det beräknas att människor i västvärlden tillbringar ungefär 90 procent av sin tid inomhus. Samtidigt andas vi tusentals liter luft varje dag. Därför är det viktigt att inomhusluften är av god kvalitet. Trots att luften vi andas inte är en lika konkret sak som maten vi äter, eller vattnet vi dricker, inverkar den kraftigt på vårt välmående. 

En låg syrehalt i luften kan göra att vi känner oss trötta eller får huvudvärk. Med effektiv ventilation hålls koldioxidhalterna nere vilket gör att husets invånare mår bättre, sover bättre och orkar mer. En annan anledning till varför det är viktigt att ha bra ventilation i bostaden är för att förhindra fukt. 

Med dåliga ventilationssystem kan fukt tränga in i bostaden vilket kan bilda mögel och rötskador. Mögelsporer i inomhusluften kan göra att man drabbas av luftvägsproblem, hudirritation och trötthetskänslor. Speciellt besvärligt är det för allergiker och för personer som lider av astma. Långvarig exponering kan i värsta fall leda till att man utvecklar allergier. Mögel och röta kan dessutom skada konstruktionen i huset, inte minst om man bor i ett trähus.

Naturlig och mekanisk ventilation

Ett bra ventilationssystem konstrueras så att det blir ett svagt invändigt undertryck i bostaden. I äldre hus sköts ventilationen genom naturlig ventilation baserad på höjd- och temperaturskillnader.

Frisk luft tas in med hjälp av ventiler. Eftersom äldre hus är mer otäta kan frisk luft även ta sig in genom exempelvis fönsterspringorna. Många moderna hus har dock en så tät konstruktion att den metoden inte är tillräcklig. Då behövs maskinella metoder för att sköta ventilationen. 

Det praktiska med ett mekaniskt ventilationssystem är att det är automatiserat och anpassar sig efter luftförhållandena i bostaden. Ett välfungerande ventilationssystem kräver planering och korrekt installation. Därför är det viktigt att alltid anlita en fackman. Om man gör renoveringar i huset måste man komma ihåg att tänka på hur ventilationen i huset påverkas av renoveringarna. Ventilationskanalerna bör byggas så att de är så korta som möjligt – det gör dem effektivare och samtidigt blir projektet billigare. Om det är möjligt ska kanalerna helst installeras på insidan av huset. Tänk på att mekanisk ventilation behöver regelbunden service och underhåll för att fungera optimalt.

Frisk luft gör oss gott

I alla hem bildas föroreningar och fukt som försämrar luftkvaliteten. I värsta fall kan dålig luft leda till hälsoproblem. Med god ventilation skyddas dock huset från fukt och samtidigt blir inomhusluften behagligare. Många av de hus som byggs idag har så tät konstruktion att det behövs mekaniska ventilationssystem för att trygga en bra inomhusluft. Mekaniska system är lite dyrare än den traditionella naturliga ventilationen men det är en investering väl värd sitt pris. Frisk och ren luft är något som varje människa mår bra av.

Edvard Fredriksson

Edvard Fredriksson

Bloggare på Plåtslagare Göteborg

Plåtslagare Göteborg erbjuder allt inom plåtslageri tak och fasad tjänster. Vi lämnar kostnadfritt förslag på åtgärder samt offert på detsamma. En plåtslagare måste vara något av en allkonstnär och i vår verkstad löser vi det mesta med kreativitet erfarenhet och finurlighet. Vår framgång vilar på den yrkesskicklighet vi har att erbjuda. 

csr badge logo

Karin Boyes gata 10
411 11 Göteborg 
031-787 33 44
Mån – Sön 07:00 to 18:00 

• Vi utför ROT-arbeten för privatkunder!
• Vår verkstad ligger i Göteborg

© 2019 Plåtslagare Göteborg

OFFERT

Bitnami