Service

Efter igångkörning och överlämnande av en anläggning, där det oftast är betydande kapitalkostnader investerade, år det  viktigt med regelbunden tillsyn av anläggningen för att hålla allt i funktion.

I takt med anläggningarna blir mer och mer avancerade med komplicerande styr- och reglersystem, krävs det hög kompetens för att sköta anläggningen.

Myndighetskravet är att varje anläggning OVK besiktigas (Obligatorisk VentilationsKontroll) vid överlämnandet till beställaren. När det gäller kylanläggningar ska det ske enligt köldmediekungörelsen.

För att vara insatt och uppdaterad på teknik och myndighetskraven behöver fastighetsägarna en partner som kan rådgiva och åtgärda frågor av ovanstående karaktär. Vår firma är rätt partner att anlita i service och underhållsfrågor.

Offerter, förslag till utförande. Vid förfrågningar lämnar vi offerter när det gäller luftbehandling. spånutsugning och dammsugareanläggningar för totalentreprenader med projektering samt färdigritade generalentreprenader till företag, förvaltningar, kommuner, Region Fastigheter samt privata kunder och konsumenter. 

När det gäller anläggningar till befintliga fastigheter startar vi vårt uppdrag med att åka ut och göra en förstudie. Därefter lämnar vi ett förslag och en offert och om kunden vill, går vi vidare med installationsfasen. 

När det gäller villafastigheter, nya och äldre, har vi som policy att ge råd via telefon. Om det inte räcker till åker vi ut och lämnar förslag för åtgärder samt om kunden önskar en offert.

plåtslagare göteborg

Plåtslagare Göteborg erbjuder allt inom plåtslageri tak och fasad tjänster. Vi lämnar kostnadfritt förslag på åtgärder samt offert på detsamma. En plåtslagare måste vara något av en allkonstnär och i vår verkstad löser vi det mesta med kreativitet erfarenhet och finurlighet. Vår framgång vilar på den yrkesskicklighet vi har att erbjuda. 

csr badge logo

Karin Boyes gata 10
411 11 Göteborg 
031-787 33 44
Mån – Sön 07:00 to 18:00 

• Vi utför ROT-arbeten för privatkunder!
• Vår verkstad ligger i Göteborg

© 2019 Plåtslagare Göteborg

OFFERT

Bitnami