Installera solceller på plåttak

Många har nog tänkt att Sverige, som har en lång, mörk vinterperiod, inte har de bästa förutsättningarna för att solceller ska kunna bli lönsamt. Det har säkerligen också fått en och annan privatperson att avvakta med att installera solceller för sin fastighet. Men faktum är att Sverige har mycket goda förutsättningar för solceller. 

Instrålningen och antal soltimmar i Sverige är
jämförbart med länder i Centraleuropa. Det gör att det lönar sig att investera i en solcellsanläggning för att producera en del av ens fastighets elförbrukning själv.

Bäst förutsättningar finns förstås i Södra Sverige där Västra Götaland, Skåne och sydkusten har en solinstrålning på
mellan 1 000-1 300 kWh per kvadratmeter och år. I mellersta Sverige är solinstrålningen i genomsnitt på 1 000 kWh per
kvadratmeter och år, varav Stockholm har ett genomsnitt på 1 100 kWh per år och kvadratmeter.

I norra Sverige är dock instrålningen något lägre och ligger på cirka 800 kWh per år och kvadratmeter. Det betyder dock
inte att en solcellsanläggning i norra Sverige inte betalar sig utan kan också ge en bra avkastning på investerade
pengar, även om avkastningen inte blir lika hög som i södra Sverige.

Du kan läsa mer om solinstrålningen i Sverige på SMHI.se.

Faktum är att Sverige har ett idealiskt klimat då en solcellsanläggning ger en högre effekt om den samtidigt kyls ned,
vilket gör att även kalla vinterdagar kan bidra till en bra elproduktion.
Om man dessutom har ett tak av plåt är det extra enkelt att installera en solcellsanläggning.

plåtslagare göteborg

Är det lönsamt att investera i egna solceller?

Om rätt förutsättningar för att installera solceller finns är det lönsamt att investera i solceller. För att få ut maximal effekt
av en solcellsanläggning behöver solcellerna installeras på ett tak som vetter mot söder.
Ditt plåttak bör ha en lutning på mellan 30-45 grader samtidigt som taket inte få ligga i skugga, exempelvis på grund av
närliggande byggnader eller träd. 

För att få den bästa avkastningen då man investerar i solceller bör man välja en
solcellsanläggning som är väl dimensionerad till fastighetens elförbrukning. Om fastigheten har en årlig elförbrukning på
cirka 20 000 kWh bör man välja en solcellsanläggning på minst 10 kW för att få ut mest effekt av sin solcellsanläggning.
Med en solcellsanläggning på 10 kW kan man producera cirka 10 000 kWh per år. Det innebär att om elpriset per kWh
är 1,20 kronor blir den årliga besparingen 12 000 kronor. Priset för en solcellsanläggning på 10 kW är cirka 150 000
kronor.

Om man ansöker och beviljas ett solcellsbidrag får man tillbaka 20 procent av den totala investeringen, vilket innebär 30
000 kronor. Det gör att investeringen totalt blir 150 000 kronor – 30 000 kronor = 120 000 kronor. Det betyder att
återbetalningstiden för en solcellsanläggning på 10 kW blir cirka 10 år. Därefter kan man se fram emot en avkastning på
sin investering motsvarande cirka 12 000 kronor i ytterligare 15-20 år.

Sammantaget kan en investering i en solcellsanläggning bli mycket lönsam över tid samtidigt som man också bidrar till
en bättre miljö. Dessutom kan en investering i en solcellsanläggning också leda till att värdet på fastigheten ökar, om
man någon gång i framtiden ska sälja sin fastighet. 

Plåtslagare Göteborg erbjuder allt inom plåtslageri tak och fasad tjänster. Vi lämnar kostnadfritt förslag på åtgärder samt offert på detsamma. En plåtslagare måste vara något av en allkonstnär och i vår verkstad löser vi det mesta med kreativitet erfarenhet och finurlighet. Vår framgång vilar på den yrkesskicklighet vi har att erbjuda. 

csr badge logo

Karin Boyes gata 10
411 11 Göteborg 
031-787 33 44
Mån – Sön 07:00 to 18:00 

• Vi utför ROT-arbeten för privatkunder!
• Vår verkstad ligger i Göteborg

© 2019 Plåtslagare Göteborg

OFFERT

Bitnami