Våra verksamhetsområden/tjänster

 

 Företaget är verksamt inom områdena; Installation av luftbehandlingsanläggningar. Konstruktion Service All form av byggnadsplåtslageri.

När det gäller luftbehandlingsanläggningar utför vi, installationer i nybyggnader och ombyggnader av industrilokaler, kontorsfastigheter, bostadsfastigheter och småhus mm. Luftflödesinjustering, ljudåtgärder samt konstruktioner. 

Vi åtar oss också uppdrag typ; rengörning av befintliga system, spånutsug och dammsugareanläggningar, spånutsugningsanläggningar, spånfläktar, spånfilter, installationer av dammsugareanläggningar. 

När det gäller byggnadsplåtslageri, installationer av hängrännor o stuprör, band och skivtäckning av tak och balkonger, huvar, skorstenar, gavelskivor, krönbeslag mm. Fönsterbleck, fasadlist, hörnbeslag, smyglist runt fönster o dörrar o portar mm. profilerad plåt för fasader samt tak. Dvs. allt inom byggnadsplåtslageri, stora som små objekt. 

Vi arbetar ofta med problemlösningar inom hela verksamhetsområdet och ger förslag på konstruktioner. 

Vi grundar vår verksamhet på skickliga montörer som givetvis behärskar både ventilation samt byggnadsplåtslageri. 

Vi åtar oss naturligtvis också mer konventionella total och generalentreprenader mot bygg- och fastighetsbolagen samt kommuner och landstingsfastigheter. Geografiskt arbetar vi med tyngdpunkten på Göteborg och med en radie av 15 mil runt Göteborg..

Vi utför allt inom byggnadsplåtslageri. Dvs allt utvändigt arbete på antingen tak eller fasad mm. Nyrenovering, reparationer och även takmålning och rivning av befintlig plåt.

Vi utför.  Skiv & Bandtäckning Fot & Hängrännor, Stuprör, Vindskivor Fönsterbleck & övriga Lister, Fönsterkupor, Takluckor, Skorstensbeslag Taksäkerhet, Snöröjning och Takmålning mm.

Sen kan vi även byta takpannor, underlagspapp, takläkt och även råspånt om det skulle behövas. Vi har lång erfarenhet i branchen och utför alltid arbetet efter kundens önskemål.

 • Skorsstensbeslag
 • Fönsterbleck (Garneringsarbeten), mm. 
 • Fotränna
 • Bandtäckning
 • Ränna och rör
 • Försäljning av tak- och väggplåt
 • Rostfria svetsarbeten
 • Legotillverkning av plåtbeslag
 • Montering av tak- och väggplåt
 • Arbeten inom koppar
 • Utöver våra ordinarie tjänster inom plåt så gör vi även tig- och migsvetsning. Men även smidesarbeten, t ex. balkongräcken osv. 
 • Vintertid . Är snö och is en stor fara för dom gående? 
  Vi utför snöskottning och borttagning av istappar.

 

plåtslagare göteborg

Vi måttar, tillverkar och monterar
-skivtäckning -tegelprofil
-korrigerad plåt
-skorstensbeslag
-stosar
-heltäckning av skorsten
-fönsterbleck
-vindskivor
-trösklar
-hängrännor/stuprännor
-fotrännor
-snörasskydd
-takbryggor/takstegar
-övrigt förekommande isolerings/plåtarbeten.

Bitnami