Plåtslagare utbildas ofta på gymnasiets byggprogram

Plåtslagaryrket är ett yrke på frammarsch. Det är extremt lätt att få jobb i branschen och enligt Arbetsförmedlingens rapporter saknas det just nu ungefär 1500 plåtslagare inom bygg och ventilation. Efterfrågan på personer med plåtslagarutbildning förväntas stiga ytterligare under de kommande åren. Ofta ingår en praktikperiod i utbildningen och för många leder den till fast anställning och långvariga jobb. I allmänhet brukar man skilja mellan byggnadsplåtslagare och ventilationsplåtslagare. Byggnadsplåtslagarna sysslar med att konstruera tak, hängrännor och stuprör på byggnader. Ventilationsplåtslagarna jobbar med att installera ventilationssystem i byggnaderna. För att utbilda sig till plåtslagare finns flera alternativ.

Utbildning till plåtslagare

Det vanligaste sättet att utbilda sig till plåtslagare är genom att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och välja plåtslageriinriktning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper inom byggnadsplåtslageri och ventilation. I utbildningen ingår praktik i form av så kallat arbetsplatsförlagt lärande. Programmet är ett yrkesprogram vilket innebär att eleverna kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Efter ungefär 2-2,5 år i byggbranschen får man ett yrkesbevis som byggnadsarbetare. Personer som har gått programmet är behöriga att studera på yrkeshögskola och genom individuella val kan man även få högskolebehörighet. Vissa gymnasier har inte en utbildning inom plåtslageri. Då kan man få utbildningen genom att gå gymnasial lärlingsutbildning. Det innebär att mer än hälften av utbildningen sker som lärling på en eller flera arbetsplatser. Allt som krävs är att arbetsplatsen har godkänts som utbildare av plåtslageribranschen. Eleven får en handledare på arbetsplatsen som ansvarar för elevens lärande och utveckling. Att gå lärlingsutbildning ger goda praktiska kunskaper om vad jobbet som plåtslagare innebär. I övrigt ger en gymnasial lärlingsutbildning samma behörigheter som om man går det traditionella byggprogrammet.

Utbildningsmöjligheter för lite äldre personer

I vissa delar av Sverige går det även att utbilda sig till plåtslagare genom att gå en utbildning vid Komvux. Utbildningen omfattar ungefär 45-50 veckor men kan minska eller öka beroende på vilken bakgrund och tidigare erfarenhet eleven har. En person med grundkompetens som motsvarar grundutbildningen vid gymnasiets byggprogram kan börja direkt med påbyggnadsutbildningen. Man behöver inte ha några speciella förkunskaper för att börja studera plåtslageri vid Komvux. Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till CSN men eleven måste själv bekosta verktyg, skyddsutrustning och studiematerial. För att tillfredsställa branschens växande behov av plåtslagare och samtidigt hjälpa arbetslösa, arrangerar även Arbetsförmedlingen utbildning inom plåtslageri. Den utbildningen är 40 veckor lång, varav 23 veckor tillbringas vid branschskolan PVF Teknikcentrum i Katrineholm. De övriga 17 veckorna består av praktik vid olika företag. Efter utbildningen följer 1,5-2,5 år som lärling. För att kunna delta i arbetsmarknadsutbildningen ska man vara arbetssökande och inskriven hos Arbetsförmedlingen. Man behöver inga förkunskaper men Arbetsförmedlingen gör en bedömning om man är lämplig och får gå utbildningen.

plåtslagare göteborg

Utbildningsmöjligheter för lite äldre personer

Det råder akut brist på utbildade plåtslagare och behovet antas öka under kommande år. Just nu är situationen så kritisk att företag i branschen ständigt tvingas tacka nej till uppdrag. Att utbilda sig till yrket ger en så gott som garanterad anställning i branschen. Vanligtvis utbildar man sig till yrket genom att gå byggprogrammet på gymnasiet men det finns även andra möjligheter. Plåtslagaryrket är ett fritt och självständigt hantverkaryrke med mycket variation. Yrket passar personer som gillar att jobba utomhus och inte har något emot höga höjder och kreativa utmaningar.

Edvard Fredriksson

Edvard Fredriksson

Bloggare på Plåtslagare Göteborg

Plåtslagare Göteborg erbjuder allt inom plåtslageri tak och fasad tjänster. Vi lämnar kostnadfritt förslag på åtgärder samt offert på detsamma. En plåtslagare måste vara något av en allkonstnär och i vår verkstad löser vi det mesta med kreativitet erfarenhet och finurlighet. Vår framgång vilar på den yrkesskicklighet vi har att erbjuda. 

csr badge logo

Karin Boyes gata 10
411 11 Göteborg 
031-787 33 44
Mån – Sön 07:00 to 18:00 

• Vi utför ROT-arbeten för privatkunder!
• Vår verkstad ligger i Göteborg

© 2019 Plåtslagare Göteborg

OFFERT

Bitnami