Andra yrken inom branschen

plåtslagare i verkstad

Andra yrken inom branschen

Just nu råder det stor brist på plåtslagare och dessa har en god arbetsmarknad. Det samma kan sägas om många andra yrken i byggbranschen. Den svenska byggbranschen mår bra. Utvecklingen bromsas dock av att det är svårt att få tag på utbildad arbetskraft. Regeringen har satt upp ett ambitiöst mål om att det ska byggas 700 000 nya bostäder fram till år 2025. För att det målet ska uppnås räknar dock branschen med att det behövs ungefär 40 000 nya årsarbeten. För personer med yrken i byggbranschen är det alltså lätt att hitta jobb.

Yrken i trä och betong

Snickare jobbar bland annat med att bygga grunder till hustak och väggkonstruktioner. Snickare hör till de yrken som klarat sig sämst inom byggnadssektorn på senare år. 

Det beror bland annat på att många snickare arbetar med mindre byggprojekt, som till exempel villor, och under ekonomiskt svåra tider är folk inte lika villiga att bygga nytt eller renovera. Dessutom har det växande inslaget av utländsk arbetskraft gjort det svårare för svenska snickare att hitta arbete. 

Arbetsförmedlingen beräknar dock att situationen för träarbetare kommer att förbättras inom tio år. Betongarbetare använder betongmassa och armeringsjärn för att gjuta grunden till bland annat hus, broar och in- och utfarter. Betongarbetaryrket är mer fysiskt krävande än många andra yrken, men tack vare tekniska hjälpmedel, som byggkranar och betongpumpar, har det blivit lättare på senare år. Just nu råder det väldigt stor efterfrågan på utbildade betongarbetare. Under de kommande åren beräknas behovet öka ytterligare. Nyutbildade betongarbetare får lätt en fast anställning. Eftersom bristen på arbetskraft är så stor är det vanligt att betongarbetare reser runt i Sverige och jobbar på byggprojekt utanför hemorten.

Brist på målare och VVS-montörer

När betongarbetarna och snickarna har gjort sitt är det dags för målarna att göra byggnaden vacker. En målare jobbar i allmänhet med inomhusmålning på vintern och utomhusmålning på sommaren. Förutom målning är även tapetsering en viktig del av yrket. Vissa målare specialiserar sig på dekorationsmåleri och inredning. Precis som i många andra yrken i byggbranschen råder det just nu brist på målare. Inom några år beräknas dock behovet att minska. 

En orsak är att det utbildas många målare på gymnasierna. VVS-montörer, eller rörmokare som de ofta kallas, jobbar med att installera och reparera VVS-anläggningar i hus. Stereotypiskt brukar yrket förknippas med badrum och toaletter, men VVS-montörer jobbar även med värmesystem och ventilation. 

Detta har i flera år hört till de yrken som haft bäst arbetsmarknadsprognoser. Behovet av rörmokare fortsätter att vara stort trots att det har utbildats många nya på senare år. Eftersom det byggs många nya bostäder kommer de att ha en god arbetsmarknad även i framtiden. Ett problem är dock att det är svårt för nyutbildade att hitta lärlingsplatser, vilket försvårar deras inträde på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten fortsätter att minska

De flesta yrken i byggbranschen har en god arbetsmarknad just nu. Det byggs många nya bostäder och behovet av utbildad arbetskraft är stort. Till viss del fylls behovet ut av utländsk arbetskraft och av bemanningsföretag. Arbetslösheten bland byggare fortsätter att sjunka och våren 2016 var den 6,6 procent. Ett problem som branschen dras med är att det är svårare för kvinnor att få jobb. Bland kvinnor med byggutbildning är arbetslösheten över 10 procent. Totalt sett sysselsätter den svenska byggbranschen över 300 000 människor.

Edvard Fredriksson

Edvard Fredriksson

Bloggare på Plåtslagare Göteborg